Zasady rezerwacji

W sezonie proponujemy Państwu pobyty tygodniowe, które zaczynają się w sobotę o godz. 16 i kończą w sobotę o godz. 11. Poza sezonem oraz w przypadku wolnych miejsc możemy zaproponować pobyty na krótszy okres (minimum 2 doby). Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

 • Po wstępnym ustaleniu okresu pobytu oraz interesującego Państwa domku zostaje on zarezerwowany na okres 7 dni podczas których będziemy oczekiwać na przesłanie przez Państwa na nasze konto bankowe zaliczki w wysokości 30 proc. ceny pobytu.

 • Po przesłaniu zaliczki otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji drogą mailową bądź SMS z podaniem terminu i informacją o wynajmowanym domku.

 • Nieprzesłanie przez Państwa zaliczki w terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

 • Zaliczka jest bezzwrotna i dotyczy tylko określonego w rezerwacji terminu i domku.

 • Po przybyciu prosimy o okazanie dokumentu tożsamości i uregulowanie należności za pobyt (zgodnie z rezerwacją).

 • W przypadku skrócenia przez Państwa pobytu w stosunku do określonego w rezerwacji nie zwracamy należności za pobyt.

 • Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją przez Państwa powyższych zasad wynajmowania domków w naszym ośrodku.

Dokonując rezerwacji klient wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celu informowania o zmianach czy wydarzeniach w ośrodku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Przy rezerwacji więcej niż 5 domków wysokość zaliczki jest ustalana indywidualnie. Rezerwacje grupowe i rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy są każdorazowo uzgadniane z kierownictwem ośrodka.

 

Warunki pobytu

 • Ośrodek jest przeznaczony wyłącznie dla naszych gości.

 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie.

 • W domku może mieszkać tylko ustalona wcześniej liczba gości.

 • Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

 • Ośrodek nie odpowiada za przedmioty należące do gości.  

Prosimy o zapoznanie się z wyposażeniem domku. Zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Goście pokrywają całość kosztów remontu lub naprawy zniszczonego przez nich mienia.

W naszych domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 • Bardzo prosimy o nieużywanie w domkach dodatkowych urządzeń grzewczych (piecyków, suszarek do grzybów itp.).

 • W przypadku zgubienia klucza do domku, łódki , trzeba będzie zapłacić:
  – za wymianę zamka w domku
  – 250 zł (w przypadku zgubienia kluczy wymieniamy zamek)
  – za wymianę kłódki do łódki – 30 zł

 • Grille można używać przy domkach, pod ciągłym nadzorem i pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym gościom w ośrodku.

Właściciele psa zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, zapewnienia mu legowiska, sprzątania po nim nieczystości i wyprowadzania go na smyczy.

Samochody pozostają zaparkowane na parkingu przy recepcji (parking niestrzeżony). Bardzo prosimy wjeżdżać na teren letniska tylko w celu rozładowania i załadowania bagaży na początku i na koniec pobytu.

Goście szanują ciszę przyrody, nie używają radia i głośników poza domkami.

 • Sprzęt rekreacyjny jest wynajęty klientom ośrodka na ich wyłączną odpowiedzialność. Przyjmując sprzęt rekreacyjny (rower, łódka, żaglówka, inne) klient oświadcza, że ma niezbędne i wystarczające kwalifikacje do jego obsługi.

 • Znajdujemy się w pięknym miejscu i chcemy o nie dbać. Dlatego segregujemy śmieci. W miejscu wydzielonym znajdują się kontenery na szkło, plastik, papier i odpady organiczne. Bardzo prosimy o rzetelne segregowanie śmieci i zachowanie czystości na całym terenie Letniska.

 • Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.

 • Dzieci kąpią się w jeziorze pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.

 • Między domkami, w godz. 23:00-7:00 obowiązuje cisza nocna.

 • Goście są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa ośrodka. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą zostać z ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 • Goście zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi ośrodka.  

 • Nie wyrażamy zgody na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich. Organizację wszystkich innych imprez na terenie ośrodka trzeba wcześniej ustalić z kierownictwem ośrodka.

 

Kierownictwo ośrodka ma prawo do udzielania rabatów uznaniowych.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2020r.